Med vår kompetens blir du trygg med din hemtjänst!

Välja hemtjänst

Om du bor kvar i ditt eget hem och börjar känna att det är svårt att klara av din vardag så kan du ansöka om hemtjänst hos kommunen. Du har rätt att ansöka om hemtjänst enligt Socialtjänstlagen. 

Att kunna få hjälp med små och stora ting i sin vardag är en stor avlastning och trygghet. 

Har du fått hemtjänst beviljat av kommunen kan du välja oss som utförare. Vi följer de lagar och föreskrifter samt kommunens riktlinjer som hemtjänsten går under.

 

Du betalar en avgift till kommunen för de hemtjänstinsatser du får. Det spelar ingen roll vilken utförare (kommunens hemtjänst, ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen) du har, det är samma prissättning oavsett.

Vår personal är de flesta utbildade inom vård och omsorg med lång erfarenhet.  Alla medarbetare bär legitimation som de visar upp för dig. Du får en egen kontaktperson hos oss som har huvudansvaret för att den service du får ges på ett sätt du önskar. Kontaktpersonen har till uppgift att tillsammans med dig diskutera igenom vilken hjälp du har fått beviljad från kommunen och hur du vill ha den utförd. Allt ska sedan dokumenteras i en så kallad genomförandeplan som båda skriver under. Denna plan kan du sedan gå tillbaka till och stämma av att du får den hjälp du blivit lovad.

Du ska också alltid kunna vända dig till kontaktpersonen med frågor och önskemål som du har. Kontaktpersonen kan också ha direkt kontakt med närstående om du vill.

Vi finns tillgängliga alla dagar i veckan kl.07.00-kl.22.00

Telefon 08-511 800 40 – vallentuna@camillashemtjanst.se